Inici > Junta Directiva

Junta Directiva

La Junta Directiva de la UPEC, és un òrgan promotor i organitzatiu.

Està formada per:

President
Jordi Serrano Blanquer

Vicepresidents
Carles Martí Jufresa
Lluís Pérez Lozano
Sergi de Maya García

Secretària
Rosa M. Puig-Serra Santacana

Tresorera
Rosa Sans i Amenós

Vocals
Victor Francos Díaz                                            Joäo Miquel França Amaral
Blanca Blay Planas
Josepa López Coronado
David Minoves Llucià
Nayim Tami