La UPEC otorga cada any, durant les seves jornades, dos premis a persones o entitats que s’hagin destacat per la defensa i el compromís amb els valors de l’esquerra.

JORNADES 2018

Sindicat de llogaters i llogateres
IRIDIA

JORNADES 2017

On son les dones
FAGC

JORNADES 2016

Refugiats, Stop Mare Mortum
Kellys

JORNADES 2015

Isma i Dani (Estudiants represaliats per la vaga general del 29M)
Barnasants

JORNADES 2014

Tanquem els CIES
Som energia

JORNADES 2013

Prou retallades

JORNADES 2012

Associació planificació familiar
Iniciativa penal popular de defensa del sistema públic de salut

JORNADES 2011

Sr. Josep Fontana
Comissió organitzadora de l’homenatge a la Generació TOP
PAH – Plataforma d’afectats per les hipoteques

JORNADES 2010

Fatima Ghailan
José Saramago in memoriam a la Fundació José Saramago

JORNADES 2009

Comitè empresa NYLSTAR
Cehrre – Anàlisis i programes sanitaris

JORNADES 2008

Josep Cruanyes – Comissió de la Dignitat
Victoria Sau

JORNADES 2007

Ignasi Fina
Montserrat Comes
Antoni Gutiérrez Díaz “Guti”

JORNADES 2006

Maria Salvo
Juan Guzman – Jutge xilè