Política de privacitat UPEC

El responsable de la UPEC del tractament de les teves dades personals és el responsable de vetllar amb diligència pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal; pots contactar-hi a l’adreça electrònica info@upec.cat

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies que has mantingut amb la UPEC participant en les nostres activitats.

UPEC  només tracta les teves dades de caràcter personal si ets major d’edat, en cas de ser menor d’edat necessitem l’autorització del pare, mare o representant legal. Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són: Dades necessàries per tal de mantenir els contacte amb tu:

Nom Cognoms
DNI
Edat
Correu electrònic
Telèfon
Codi postal

De la mateixa manera tractarem les dades addicionals que voluntàriament ens facilitis en el futur, incloses aquelles que ens aportis a través de les xarxes socials o alguna altra aplicació. La privacitat de les dades que has posat a internet depèn de la teva pròpia configuració de privacitat, de l’ús de les xarxes socials i de les mateixes polítiques de privacitat de cada xarxa social o de cada aplicació; per aquesta raó et recomanem que llegeixis les condicions i termes de servei de les xarxes abans de facilitar-nos les dades.

La UPEC vol tenir contacte amb tu per informar-te, transmetre el nostre compromís social amb transformació social, al mateix temps que volem ser actius amb la comunicació i la transparència.

  • Enviar informació sobre UPEC via butlletí electrònic, correu electrònic, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita.
  • Invitar a actes o esdeveniments de la UPEC.

Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades (info@upec.cat)

El tractament de les teves dades personals referents al manteniment de la teva relació UPEC, està legitimat perquè és deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació sobre activitats, de la UPEC similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces indicades. Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació, pots adreçar-te a la nostra Delegada Protecció de Dades (a través de les adreces electrònica indicades).