Està la Comissió Europea preparant el terreny per a l’Europa Social?

...