Ponències

30 de maig de 2022, Categoria: Ponències

Ponència de Carlos Girbau

Ja podeu consultar la Ponència de Carlos Girbau al nostre fons documental XVII JORNADES 2021 Ponència: Carlos Girbau ¿SERÁN LAS IZQUIERDAS CAPACES DE RECUPERAR MADRID? En mayo de 2023 habrá elecciones municipales y, de nuevo, a la propia Asamblea de la Comunidad de Madrid, lo que supondrá una oportunidad para las izquierdas que vienen de [...]

30 de maig de 2022, Categoria: Ponències

Ponència de Carles Manera

Ja podeu consultar la Ponència de Carles Manera al nostre fons documental XVII JORNADES 2021 Ponència: Carles Manera Las notas que siguen no provienen de un investigador experto en nuevas tecnologías, ni de un ingeniero informático. Se trata de reflexiones formuladas a partir de la investigación personal en economía regional y pensamiento económico, con el [...]

28 d'abril de 2022, Categoria: La Comuna de París, Ponències

Ponència de Julián Vadillo

Hasta la llegada de las grandes revoluciones, la Comuna de París era el ejemplo a seguir por la inmensa mayoría de las organizaciones y doctrinas obreras, como el fenómeno más acabado de sus perspectivas revolucionarias. En ningún momento el acontecimiento dejó de ser un ejemplo a seguir para los trabajadores organizados del mundo y su reivindicación y recuerdo formaba parte de la estructura de los organismos obreros…

19 d'abril de 2022, Categoria: Ponències

Ponència d’ Ana Jorge

La idea de este texto de homenaje a Antoni Domènech nace de una conversación con el propio Toni, en un contexto lúdico. Estábamos tomando un vino y hablando sobre Angelo D´Orsi, una persona encantadora..

8 de febrer de 2022, Categoria: Ponències

Ponència de Daniel Raventos

Dies passen i el panorama social i econòmic és més negre. Ens hem endinsat en un nou món on per a una gran part de la població l’existència serà una vida de merda. La “discussió” és si el PIB es contraurà el 9 o l’11 o 12% i si l’atur oficial arribarà al 19, 20 o 21%. I si la pobresa passarà o no del 25% de la població…

8 de febrer de 2022, Categoria: Ponències

Ponència d’ Ingrid Guardiola

Una cosa que ens ha fet evident la pandèmia és que ens adaptem tota l’estona a les circumstàncies, més que no pas a la veritat o a la nostra voluntat; i que no som nosaltres qui fomentem l’ocasió i les circumstàncies, sinó que aquestes, sovint, ens venen imposades…

30 de novembre de 2021, Categoria: Ponències

Ponència de David Serrano

Vivim en una època de profunda desmemòria i manca de valors democràtics, probablement perquè determinats sectors estratègics del país no han fet un esforç per afrontar el passat traumàtic domèstic, ni pensen fer-ho perquè no consideren que hi hagi motius que ho justifiquin. Alguna cosa no funciona al nostre sistema democràtic per no trobar antibiòtics a la xacra de les actituds, accions, llenguatge o l’ús de la simbologia totalitària amb absoluta impunitat. Amb tota desinvoltura…

28 d'octubre de 2021, Categoria: Ponències

Ponència d’ Enric Canet

Hi ha un greu de fractura molt més gran?
La crisi ha afectat diferentment els barris on som presents els del Casal dels Infants. Som al Raval (Barcelona), Fondo, Santa Rosa (Santa Coloma), Llefià i Sant Roc de Badalona i a la vil·la de Salt….

18 d'octubre de 2021, Categoria: Ponències

Ponència Elena Jiménez-Botías

Llibertat i seguretat no els hem d’entendre necessàriament com a conceptes oposats, ja que segons quin concepte de seguretat fem servir, podem afirmar que com més seguretat, major llibertat, i viceversa. Per això ens podríem preguntar: com hem d’entendre el concepte de seguretat perquè sigui precisament un reforç de la llibertat? …

28 de setembre de 2021, Categoria: Ponències

Ponència de Daniel Raventós

El territorio del reino de España dispone de una larga tradición en defensa del laicismo. Esto es así por varias razones, pero una de ellas es por la existencia de una iglesia católica especialmente potente, reaccionaria y nefasta en nuestra historia y en nuestro presente…