# Ekaitz Cancela

Ekaitz Cancela, periodista i estudiós de les transformacions estructurals del capitalisme, les seves expressions culturals i la posició d’Europa al món, és també autor de Despertar del son tecnològic i articles que apareixen en diversos mitjans escrits.

Vols rebre novetats?