[cridamenu_catala]

Ponència: “A aquells que no es resignen”

Assessorament lingüístic: Montse Alba i Mar Olivé
Coordinació de la publicació: Montse Alba

“A aquells que no es resignen”

1. El moment actual a Catalunya està caracteritzat per una forta crisi econòmica i un intens debat sobre com sortir de la crisi. Prenent el passat com a experiència, les formes de sortir de la crisi són molt importants perquè marquen l’avenir de les societats durant dècades, com va succeir amb les sortides de la crisi del 29 als Estats Units o la sortida de la crisi dels 70 a la societat espanyola. Els consensos que s’estableixin i les polí-tiques dominants marcaran el tipus de societat que caracteritzarà les properes dècades. Estem en una cruïlla, cal agafar el camí correcte.

2. El model de creixement econòmic que va precedir l’actual crisi econòmica es va caracteritzar entre altres aspectes per estar basat en profundes desigualtats socials. No només van augmentar fortament les desigualtats, sinó que les formes d’enriquiment tenien molt poc a veure amb el mèrit individual o l’esforç, i molt menys encara.