[cridamenu_catala]

JORNADES 2017 > ABDO TERRADAS I LA REVOLUCIÓ (1818-1856)

Autor:
Raül Aguilar Cestero, Doctor en història contemporània per la UAB i màster en arxius i gestió documental per l’ESAGE-UAB.
Treballa com a historiador i arxiver freelance. Els seus treballs es poden consultar al blog: lamemoriarevoltada.blogspot.com

Edició:
Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC)

Coordinació de l’edició:
David Companyon

Producció i impressió:
DBcoop, sccl
c. Sant Lluís, 11, bxs
08012 Barcelona

@COPYLEFT Aquest llibre es pot reproduir, total o parcialment, sempre citant l’autor i la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC)