[cridamenu_catala]

Ponència: Atur, joves i model productiu

Autor: Pau Serracant
Sociòleg especialitzat en temes de joventut.

Atur, joves i model productiu

Accedir a una ocupació és potser la principal problemàtica en el procés d’inserció laboral de les persones joves a Catalunya. L’atur juvenil no només afecta els i les joves amb especial virulència en moments de crisi, sinó que està enquistat estructuralment al mercat de treball català fins i tot en els moments més àlgids del cicle expansiu de l’economia. En les properes pàgines veurem quina relació té l’atur juvenil amb el model productiu català i com això afecta les persones joves (especialment durant la crisi econòmica iniciada l’any 2007) amb relació a la resta de la societat (desigualtats intergeneracionals) i amb relació a elles mateixes (desigualtats intrageneracionals).

1. El model mediterrani d’ocupació i les persones joves a Catalunya
Les característiques del model d’ocupació imperant a Catalunya són comuns a bona part dels països europeus de la Mediterrània que formen part de la Unió Europea (Portugal, Espanya, Itàlia i Grècia).

Es parla del model mediterrani d’ocupació per referir-se a uns mercats de treball (…)