[cridamenu_catala]

Ponència: El debat sobre les caixes d’estalvi en el marc de la crisi financera

Autor: Agustí Colom
Professor del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona.

El debat sobre les caixes d’estalvi en el marc de la crisi financera

Ja fa 4 anys de l’inici de la Gran Recessió de 2007 i malauradament les perspectives econòmiques actuals, al menys, en un conjunt de països, entre altres el nostre, no són gens positives. La meva posició no s’ha d’interpretar com una visió pessimista de la realitat sinó del convenciment que les anàlisis que emanen de les principals institucions econòmiques sobre quins són els problemes de la nostra economia estan errats i sovint interessats i per tant les propostes de sortida de la crisi no sols són ineficaces sinó que existeix un greu perill que ens instal·lin en una situació de degradació econòmica i social interminable.

Així doncs, entenc que per poder articular una sortida efectiva de la crisi econòmicafinancera cal partir de tres premisses. (…)