UPEC > PUBLICACIONS

La ciutat i la memòria democràtica. Espais de lluita, Repressió i Resistència a Barcelona.
Col·lectiu Desafectos (edit.)

Editorial ECOS. República de paper. Barcelona, gener 2010.

Preu: 15 €

Si hi estàs interessat, escriu-nos!

Aquest estudi pretén donar dades, moltes dades, sobre la influència real que té l’Església en la societat catalana.

Per molt que en els propers temps els mitjans de comunicació ens  informin de nous estudis i noves dades creiem que no canviaran, en cap cas, les que aquí es comenten.

Ens referim a l’àmbit de les consciències, de les actituds, de les opinions i dels comportaments dels catalans envers la religió i l’Església. Pensem que ho podrà fer-se una idea suficient com per a respondre a la pregunta: Catalunya ha deixat de ser catòlica?

Aquest llibre que teniu a les mans ha estat un projecte que ha patit tota mena d’avatars i que ha durat tres anys. Vull agrair els comentaris, aportacions i revisions de Sílvia Luque.

Jordi Serrano i Blanquer
Rector de la UPEC

Aquest llibre que teniu a les mans ha estat un projecte que ha patit tota mena d’avatars i que ha durat tres anys. Vull agrair els comentaris, aportacions i revisions de Sílvia Luque.

Vull agrair també la tasca que va fer en el seu inici Rita Montaner de convertir moltíssimes notes en quadres estadístics, a Jesús Sanz –un home que es mira tots els estudis– per les recomanacions que ens ha fet sobre dades més fiables i/o recents que desconeixíem. I sobretot a Hungria Panadero, perquè a la fi ha anat construint el guió que teniu a les mans i ha demostrat una paciència i una dedicació a prova de bomba.

Als amics de la UPEC per acollir aquest estudi entre les seves publicacions. I a totes aquelles persones que en els darrers tres anys han sentit a parlar d’aquest projecte i que probablement ara descobriran que efectivament anava de veres. Evidentment, qualsevol error ha d’adjudicar-se a l’autor.