[cridamenu_catala]

Ponència: “Com seguim treballant?”

Autora: Sara Berbel Sánchez
Doctora en Psicologia Social per la UB. Directora general de Barcelona Activa.

“Com seguim treballant?”

En els darrers anys el mercat laboral de Barcelona ha evolucionat amb un gran dinamisme, creant ocupació neta a un ritme que li ha permès resistir millor l’impacte de la crisi que el conjunt de Catalunya i Espanya, tancar el març de 2018 amb 1,1 milions de llocs de treball i reduir l’atur als nivells més baixos des de 2008.

Malgrat aquestes tendències globals favorables, tant a la ciutat com al seu entorn, la qualitat de l’ocupació acusa l’impacte de la crisi i la recuperació dels indicadors laborals ha vingut acompanyada de nivells creixents de precarietat laboral, com ho reflecteixen el percentatge de contractes temporals, la curta durada dels contractes, la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris o la bretxa salarial de gènere. D’altra banda, mentre que alguns col·lectius van sortint de l’atur, altres tenen majors dificultats per trobar una feina, especialment les persones més grans de 45 anys, les dones, les persones en atur de llarga durada, les que pateixen algun tipus de discapacitat i aquelles que no perceben cap prestació. Així doncs, el perfil de les persones en atur, la incidència de l’atur de llarga durada i el seu desigual impacte territorial requereixen l’atenció prioritària de les polítiques públiques. En aquest context, Barcelona Activa incorpora als seus objectius estratègics i als seus valors la necessitat de contribuir al desenvolupament d’un model just de desenvolupament econòmic.