[cridamenu_catala]

Ponència: La crisi immobiliària i el dret a l’habitatge

Autor: Ricard Fernández Ontiveros
Economista, exsecretari d’habitatge (2004-2006)

Assessorament lingüístic: Montse Alba i Mar Olivé
Coordinació de la publicació: Montse Alba

La crisi immobiliària i el dret a l’habitatge

1. La bombolla immobiliària
Les causes de l’increment del preu de l’habitatge entre mitjans dels anys 90 i l’any 2006 a tot Espanya van ser de tres tipus:a. Demogràfiques: increment de la població i del nombre de llars; emancipació progressiva d’una conhort molt voluminosa de joves nascuts a finals dels 60 i començaments dels 70; reducció de la mida mitjana de les llars; allau immigratòria atreta per la possibilitat de trobar feina a Espanya, amb una quarta part del total de nouvinguts localitzats a Catalunya.b. Econòmiques: caiguda dels tipus d’interès gràcies a l’abaratiment dels diners (…)