[cridamenu_catala]

Ponència: Dotze preguntes sobre el decreixement

Autor: Carlos Taibo
Professor de Ciència Política i de l’Administració a la Universidad Autónoma de Madrid

Assessorament lingüístic: Montse Alba i Mar Olivé
Coordinació de la publicació: Montse Alba

Dotze preguntes sobre el decreixement

1. En el moment actual, és inequívocament saludable el creixement econòmic?

La visió dominant en les societats opulentes suggereix que el creixement econòmic és la panacea que resol tots els mals. A la seva empara –se’ns diu– la cohesió social s’assenta, els serveis
públics es mantenen i la desocupació i la desigualtat no guanyen terreny.
Sobren les raons per recelar, tanmateix, de tot el d’abans. El creixement econòmic no genera -o no genera necessàriament- cohesió social, provoca agressions mediambientals en molts casos irreversibles, propicia l’exhauriment de recursos escassos que no estaran a disposició de les futures generacions i, en fi, permet l’assentament d’una manera de viure esclava que convida a pensar que serem més feliços quantes més hores treballem, més diners guanyem i, sobretot, més béns aconseguim consumir. Davant això s’imposa la certesa que, deixat enrere un índex elemental de consum, l’augment irracional d’aquest últim és abans un indicador d’infelicitat que no pas una mostra del contrari.(…)