[cridamenu_catala]

Ponència: El futur de la Il·lustració?
Autor: Jean Bricmont

Assessorament lingüístic: Montse Alba i Mar Olivé
Coordinació de la publicació: Montse Alba

El futur de la il·lustració?

Els Il·lustrats són encara, més de dos segles després de la seva aparició, al bell mig de molts debats de la societat: les relacions entre l’Occident i l’Islam, o bé entre l’Occident i la resta del món, o fins i tot en qualsevol discussió sobre el postmodernisme i el relativisme. Seria necessari escriure tot un llibre o diversos llibres per explicar i resoldre totes les qüestions epistemològiques, morals i polítiques que aquests debats plantegen.

Les observacions següents només podran arribar a tenir la condició d’un esbós, amb l’omissió de molts matisos i amb alguns arguments en què es fan afirmacions sense estar completament justificades, per manca d’espai.

L’exposició es dividirà en dues parts: una sobre el patrimoni filosòfic de la Il·lustració, i l’altra sobre els avatars polítics d’aquest llegat, anant des de les revolucions democràtiques fins a l’època contemporània. En la part filosòfica, es tractaran tres (…)