[cridamenu_catala]

Esquerra, política, desafecció: diagnòstic i propostes de futur

Autor: Eduard López i Domènech
Vicesecretari general de Coordinació Interna i Acció Electoral d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Assessorament lingüístic: Montse Alba
Coordinació de la publicació: Montse Alba

Esquerra, política, desafecció: diagnòstic i propostes de futur

La desafecció política és un fenomen que preocupa molt en els darrers temps, tant a Catalunya com, en conjunt, a tots aquells països que compten amb democràcies madures i sistemes de partits més o menys consolidats. És lògic, en conseqüència, que la Universitat Progressista d’Estiu s’hi vulgui aproximar, entenc que des d’una perspectiva d’esquerres.

Cal aclarir, per començar, que encara que bona part de l’opinió pública –o potser hauríem de parlar, amb més precisió, d’opinió publicada– mantingui el contrari, la desafecció política no és un fenomen estrictament català. De fet, les seves causes tenen un aire de família inconfusible que es pot reconèixer per poc que s’analitzi, cas a cas, la realitat electoral i institucional dels principals estats del nostre entorn. Assenyalaré, a continuació, els principals factors de caràcter general que em sembla que cal tenir en compte a l’hora de fer una primera descripció de tot plegat:
(…)