[cridamenu_catala]

Ponència: “Famílies hipotecades i desnonades: qui paga la festa?

Autora: Dolors Clavell
Advocada. Especialista en dret administratiu, immob iliari, urbanisme, habitatge i medi ambient.

“Famílies hipotecades i desnonades: qui paga la festa?

Qui és objectivament responsable del sobreendeutament hipotecari?

L’enfocament de la present ponència sorgeix de la preocupació per aquelles persones que, vivint un procés d’execució hipotecària per no poder pagar, es troben jutjades com a irresponsables i causants del seu propi perjudici, en haver-se endeutat per sobre de les seves possibilitats. Segur que hi ha casos en què es pot justificar aquest judici de severitat vers la pròpia persona hipotecada, però és també segur que, quan algú pateix angoixa per greus dificultats econòmiques sobrevingudes i imprevistes, no hi ha res pitjor que afegir a aquesta angoixa el sentiment de culpabilitat per haver estat únic/a responsable de la situació. La baixa autoestima que pot generar aquesta atribució de responsabilitat és prou significativa, i justifica que ens parem a pensar si és o no raonable l’opció que els perjudicis actuals estiguin essent soferts gairebé en exclusiva per les famílies afectades. (…)