[cridamenu_catala]

Ponència: Federalisme i sobirania (2008)

Autor: Klaus-Jürgen Nagel
Universitat Pompeu Fabra

Assessorament lingüístic: Mar Olivé
Disseny coberta: Xavier Badenes
Fotografia coberta: Jordi Serrano
Idea original: Jordi Serrano
Direcció de la col.lecció: Judith Calabria i Luis Juberías

Federalisme i sobirania

Permeteu-me afrontar el tema de la problemàtica relació entre federalisme i sobirania des de la teoria política.

Sobirania, què és això?

Els diccionaris ens expliquen que el que és sobirà, decideix, legítimament, en última instància, o bé subratllen les suposades característiques de la sobirania. Segons aquestes definicions, la sobirania és absoluta, perpètua, suprema, il· limitada, indivisible i imprescindible. Sembla que només un sol centre la pot exercir en un territori donat.

El concepte sorgeix al segle 16, i el seu ús s’estén al llarg del segle 17. És a dir, els seus orígens es troben entre la revolta dels Països Baixos contra Espanya el 1567, i el tractat d’Utrecht el 1714. Per tant, és fill d’una època ben conflictiva.

El concepte, d’antuvi, pressuposa l’existència de l’estat modern. El concepte de l’estat té els seus orígens al Renaixement. El podem vincular amb Maquiavel que vivia entre 1467 i 1527. El concepte de l’estat és hereu de la crisi terminal del món medieval. A l’edat mitjana, no s’havia parlat d’estats, sinó d’imperis, repúbliques, principats, ducats, comtats, ciutats.

El model medieval de domini era un model de persones que podien tenir diferents títols sobre el mateix territori  (…)