Ponència: Fet nacional: el catalanisme popular per l’autodeterminació i el dret a decidir

Joan Josep Nuet i Pujals
Llicenciat en Geografia i Història, secretari general del Partit dels Comunistes de Catalunya i senador d’Esquerra Unida i Alternativa.

Assessorament lingüístic: Montse Alba
Coordinació de la publicació: Montse Alba

Fet nacional: el catalanisme popular per l’autodeterminació i el dret
a decidir

La Nació és fruit de la voluntat col·lectiva dels ciutadans i ciutadanes que la conformen. L’element central que subjecta la Nació per a una visió progressista són els ciutadans, és una comunitat de ciutadans vertebrats com a formació socioeconòmica específica, un col·lectiu estable de ciutadans que té una identitat i que apareix al mateix temps que apareixen les classes en lluita en el període modern.

Al llarg de la història de Catalunya, a causa de l’existència de classes, s’han desenvolupat diversos catalanismes, de conservadors i de progressistes, de dretes i d’esquerres; una important tradició del moviment obrer català pertany al catalanisme d’esquerres i popular.