[cridamenu_catala]

JORNADES 2020 > PONÈNCIES

Debat:

Aprenentatges de la covid-19.
Autor: Jordi Mundó, Professor de Filosofia moral i Filosofia de les ciències socials
Universitat de Barcelona.
Data:  Dimecres 4 de novembre 2020

Ponència: Jordi Mundó.

La Covid-19 i la política de la teoria econòmica

El 19 de març de 2020, pocs dies després que l’Organització Mundial de
la Salut qualifiqués el brot de Covid-19 com a pandèmia, el Wall
Street Journal publicava un article d’opinió de Kimberly A. Strassel
titulat “Coronavirus vindicates capitalism” [El coronavirus reivindica
el capitalisme] en el qual tractava de justificar que l’elevada taxa
de mortalitat d’aquells dies a Itàlia s’explicava per un sistema de
salut excessivament estatalitzat, en oposició a la resposta molt més
eficient que oferiria el model sanitari de capitalisme corporatiu dels
Estats Units de Nord-amèrica (Strassel, 2020). No sembla pas que els
fets li hagin donat la raó. Al cap de pocs dies es produïa una
explosió de casos de coronavirus als Estats Units i des de llavors ha
estat el país amb el nombre més elevat d’infectats i de morts al món.2
Però el que resulta revelador de l’article és que representa un
corrent més de fons, segons el qual els fets no són res més que un
efecte col·lateral d’una guerra cultural basada en una determinada
explicació de la relació entre política i economia. Els fets aquí no
tenen una importància singular, sinó que serveixen de premissa
instrumental per justificar una conclusió preestablerta a favor del
“no intervencionisme”, del “mercat lliure” i de la preeminència de
l’activitat empresarial privada en tots els àmbits de la vida social,
inclòs el de la salut pública.