Jornades Upec El temps de les Cireres.
Dimecres 12 de maig de 2021

La Comuna de París (10/03 a 28/05 de 1871) va ser un dels fets polítics més importants del segle XIX. Un esdeveniment revolucionari que en el seu moment va provocar una enorme commoció social i política a nivell internacional i que durant dècades va ser un referent en la lluita del moviment obrer, evocat, entre d’altres, com “el temps de les cireres”, la primavera mítica del roig de les ensenyes i de la sang. El seu ressò, en forma de substrat ideològic o de models d’activisme, arriba també fins als nostres dies (l’exemple més conegut és la bandera vermella) i moltes de les seves propostes polítiques tornen a ocupar avui un espai en el debat públic (sostenibilitat ambiental i ecologisme, funció emancipatòria de l’art, abolició de la prostitució, separació treball riquesa…) malgrat que la immensa majoria de la població, fins i tot a França, ja no en conserva cap record.

La jornada El Temps de les Cireres pretén, doncs, contribuir modestament a la memòria i a la posada en valor d’aquesta revolució en una sola ciutat tan singular com rellevant per a la història d’Europa.

Consulta el programa complet

[timetable id=”75″]

[timetable id=”76″]

Consulta el programa complet