[cridamenu_catala]

Ponència: La crisi global de l’aigua

Autor: Pedro Arrojo
Doctor en Ciències Físiques per la Universitat de Saragossa. Professor titular del Departament d’Anà lisi Econòmica de la UNIZAR.

La crisi global de l’aigua

Introducció

La degradació generalitzada dels ecosistemes aquàtics continentals té com a conseqüència, entre altres, que 1.200 milions de persones no tinguin accés a aigua potable, i, si es manté la tendència vigent, seran més de 4.000 milions l’any 2025.

D’altra banda, la crisi d’insostenibilitat dels ecosistemes aquàtics agreuja els problemes de fam al món, ja que es degraden les pesqueries fluvials i marines, essencials en la dieta de milions de persones, especialment en les comunitats pobres, alhora que s’arruïnen formes tradicionals de producció agropecuària vinculades als cicles fluvials.

El model neoliberal de globalització en curs, allunyat dels més elementals principis ètics, està agreujant aquests problemes, accelerant la depredació de recursos hídrics i la fallida del cicle hídric continental. D’altra banda, lluny de reduir els gradients de riquesa i de garantir als més pobres drets fonamentals, (…)