[cridamenu_catala]

Ponència: La desafecció envers la política

Autor: Joan Majó i Cruzate
Doctor en Enginyeria Industrial, ha estat ministre d’Indústria i Energia i és conseller assessor de la Comissió Europea en telecomunicacions i informàtica.

Assessorament lingüístic: Montse Alba
Coordinació de la publicació: Montse Alba

La desafecció envers la política

Els organitzadors de la UPEC 2010 (Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya) m’han demanat una conferència de cloenda de les seves jornades sota un tema que deia: “Com combatre la desafecció política?” He acceptat l’encàrrec amb la demanda de canviar el títol per un de més ampli que jo mateix he escollit: “Crisis, valors socials i desafecció política”. Voldria, per tant, explicar el perquè de tot plegat.

En primer lloc, ho he acceptat amb gust. Penso que el tema de les actituds de la gent davant dels polítics és un dels més preocupants per al futur immediat. Hi ha una creixent desafecció, gairebé desengany, respecte de la política i els seus actors, i em fa molta por que després d’una desil·lusió respecte dels polítics vingui una desil·lusió respecte de la política i acabi finalment amb una desil·lusió respecte de la democràcia.

Això és molt perillós, perquè com que de la política no se’n pot prescindir, (…)