[cridamenu_catala]

Debat:

S’ESBERLEN LES FRONTERES SOCIALS DE LES CIUTAT
Participants: Josep Moya, Amparo Iturriaga, Lluís Torrens, Enric Canet
Autor: Lluís Torrens
Data:  Dijous 5 de novembre

Ponència: Lluís Torrens
Director d’Innovació de l’Àrea de drets socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Emergència social. Intervenció a les Jornades de la UPEC, 5-11-2020
Lluís Torrens

La paralització de l’activitat econòmica deguda a les restriccions imposades per contenir la propagació de la Covid a Catalunya i arreu de moment ha tingut un efecte desigual sobre la població, en funció de la seva situació de precarietat jurídica, laboral o habitacional. Així, si bé la població amb contracte laboral estable ha estat protegida de manera més o menys correcta, gràcies als ERTO, aquesta protecció no ha arribat a les persones sense contracte, en especial a les persones sense permís de residència o, tot i tenir-lo, sense permís de treball (només a Barcelona ciutat s’estima que hi ha més de 100.000 persones adultes –la immensa majoria en edat de treballar– en aquesta situació, que vivien molts de l’economia irregular en els sectors turístics o de les cures, els dos molt damnificats per l’aturada econòmica). En aquest sentit, cal recordar que el 19% dels establiments comercials oberts de la ciutat es dediquen a l’oci, la restauració o al turisme, 12.000 de 63.000.
Tampoc les ajudes han estat al mateix nivell que els ERTO per a les persones autònomes afectades i menys encara per a les persones que es trobaven a l’atur sense dret a subsidi en el moment del decret de l’estat d’alarma. Afegim-hi que aquests col·lectius (en especial els immigrants sense papers) també tenen una situació habitacional precària (relloguen habitacions habitualment) sense dret a ajudes oficials per lloguer d’habitatge ni tampoc a les moratòries per al pagament de lloguer o hipoteca que es van imposar. Tot plegat configura un conjunt de centenars de milers de persones, només a la ciutat de Barcelona, en situació extrema de vulnerabilitat, que ha fet disparar les atencions d’emergència als serveis socials municipals i també a les entitats del tercer sector, que han multiplicat les ajudes econòmiques o en espècie (com les proporcionades pel Banc d’Aliments), així com s’han creat xarxes de resposta o suport mutu ciutadà en molts barris de la ciutat…