[cridamenu_catala]

JORNADES 2012 > MEMÒRIA

Al llarg de les darreres edicions de la UPEC, el projecte d’Universitat d’Estiu Popular s’ha anat refermant. La realitat política i econòmica del país ha donat un gir, reflex del que està passant a la resta de països d’Europa, amb la consolidació d’un discurs de desafecció política, por per la situació econòmica i el distanciament entre els valors promoguts i la realitat de les classes socials. Tot plegat, una situació que reforça la necessitat de mantenir i vetllar pels espais de debat i reflexió plural com el que representa la UPEC.

La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya, des dels seus inicis, ha estat un dels pocs espais on ha quedat reflectida aquesta pluralitat de l’esquerra, però alhora, ha estat un espai d’unitat i propostes de futur. La qualitat dels programes de totes les jornades són una mostra de la importància de mantenir viva no només la relació entre els sectors progressistes i d’esquerres del país, sinó també la relació amb els sectors progressistes i d’esquerres d’altres països, que han viscut processos com el que actualment viu Catalunya, des de la vessant política, cultural i/o social, perquè les polítiques de progrés abasten un ampli ventall de sectors i iniciatives, que enriqueixen el programa de debat i acció.

L’edició del l 2012, la VIII edició de les jornades de la UPEC, ha etat un mirall del canvi: un referent de la importància treballar per la unitat de les esquerres transformadores que han de trobar en la suma d’esforços l’equilibri per avançar , un altaveu dels debats que preocupen les classes populars i una porta d’entrada dels debats i els avenços d’altres sectors en els quals les esquerres progressistes catalanes busquin els seus referents. Hem continuat fidelitzant el públic que ja ha assistit a alguna de les edicions anteriors, i malgrat la realitat d’incertesa del projecte hem demostrat la nostra capacitat de desenvolupar l’activitat objecte de la nostra fundació, així com seguir vetllant per la continuïtat del projecte.