[cridamenu_catala]

Ponència: On és la sobirania?

Autor: Ignasi Llorente
Postgraduat en Desenvolupament de Comerç Urbà i en Economia del Japó, és secretari d’Imatge i Comunicació d’Esquerra Republicana de Catalunya i portaveu.

Assessorament lingüístic: Montse Alba
Coordinació de la publicació: Montse Alba

On és la sobirania?

L’atzucac del Tribunal ConstitucionalLa sentència emesa pel Tribunal Constitucional ha servit per posar fi al llarg i feixuc procés de reforma estatutària, però també ha servit per marcar uns límits constitucionals fora dels quals, com en els mapes d’altres èpoques, només hi ha el caos i el desordre. Aquesta segona part és, al meu entendre, la que ha provocat la reacció d’una part molt important, m’atreviria a dir que majoritària, de la ciutadania que no pot acceptar que dotze jutges, en aquest cas només deu a causa de les baixes per mort o inhabilitació, puguin decidir per damunt de la voluntat expressada a les urnes per la societat catalana. Aquest atzucac és el que em porta a preguntar-me: on és la sobirania? Qui té la darrera paraula sobre de quina manera podem o no podem els ciutadans de Catalunya organitzar les nostres administracions?

Com a republicà no puc respondre de cap altra manera que afirmant que en un cas de conflicte competencial com l’actual la darrera paraula la té sempre la ciutadania i la manera d’expressar-la és mitjançant les urnes. (…)