[cridamenu_catala]

Ponència: Els serveis públics en perill: Salut pública i mútues? Escola pública – privada? Pensions públiques – privades?

Autor: Marina Geli
Metgessa internista. Exconsellera de Salut de la Generalitat de Catalunya. Actualment Diputada al Parlament de Catalunya.

Els serveis públics en perill: Salut pública i mútues? Escola pública – privada? Pensions públiques – privades

Espanya, Catalunya són encara avui, amb poca consciència ciutadana i política, hereves d’un llarg franquisme que ens va fer estar aliens de la construcció democràtica i social d’Europa després de la Segona Guerra Mundial. Les socialdemocràcies europees van liderar un model de redistribució d’oportunitats, amb reforma fiscal fortament progressiva, serveis i prestacions públiques sòlides, especialment pensions, educació, salut i suport a les famílies. Polítiques adreçades a tothom amb independència de l’edat: infància-joves-adults o persones grans, amb visió de gènere, creant societats tolerants, amb respecte als drets humans (condició per entrar a Europa és no tolerar la pena de mort o la discriminació de les dones). Aquest model polític i social amb rèdits, resultats importants, positius en termes de pau, aprofundiment democràtic,(…)