[cridamenu_catala]

Ponència: Racisme quotidia

Autora: Miriam Hatibi
Activista. Consultora de comunicació.

Racisme quotidia

Si avui hem de parlar de racisme ho hem de fer pensant en diferents col·lectius, independentment de qui sigui qui escriu aquest article. Pensem, per tant, en les àrabs, les gitanes, les negres, les asiàtiques i un llarg etcètera del qual a poc a poc anem aprenent. En definitiva, les minoritzades, que no són necessàriament minories però que passen a ser-ho gairebé sempre. Cada grup amb les seves particularitats pròpies però amb un denominador comú.

Parlem d’aquelles a les que la societat ha deixat moltes vegades als marges i per a les quals s’ha normalitzat aquesta existència als marges. És a dir, en aquesta societat nostra la norma és una i tot el que, culturalment, surt d’allà és, o pot ser, subjecte de racisme. (…)