[cridamenu_catala]

XVII JORNADES 2020 > Ramon Xaudaró i Fàbregas

Autor:
Raül Aguilar Cestero, Doctor en història contemporània per la UAB i màster en arxius i gestió documental per l’ESAGE-UAB.
Treballa com a professor de secundària.

Ramon Xaudaró i Fàbregas (1802 – 1837)
Ideòleg i màrtir de la via republicana cap a la democràcia