[cridamenu_catala]

Ponència: Balanç polític i futur. Reflexió sobre la desafecció política

Autor: Jordi Guillot
Vicepresident d’Iniciativa per Catalunya-Verds i senador per Barcelona, portaveu adjunt de l’Entesa Catalana de Progrés, també presideix la Comissió de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

Assessorament lingüístic: Montse Alba
Coordinació de la publicació: Montse Alba

Balanç polític i futur. Reflexió sobre la desafecció política

Durant els últims 30 anys hem vist un creixent nivell de descontent de la població, sobretot entre les classes populars, a Catalunya i Espanya, però també a la majoria de països de la Unió Europea i als EUA, envers les seves institucions democràtiques.

Exemples d’aquest descontentament, que s’ha traduït ja en empipament, és la creixent abstenció de la ciutadania en les eleccions.

Nombrosos estudis sobre la desafecció s’han centrat en l’anàlisi dels comportaments electorals de la població i en la dinàmica dels partits, i en particular en la concentració de poder en els aparells dels partits. Aquest tema té el seu interès però obvia un aspecte central com és la creixent relació entre poder econòmic i poder polític, que ha estat disminuint la qualitat de les nostres democràcies i que s’ha accentuat d’una manera molt marcada els darrers anys. (…)