Ponència: República i Sobirania Popular

Autor: Florence Gauthier
Catedràtica d’Història de la Revolució Francesa a la Universitat Paris VI

Assessorament lingüístic: Montse Alba i Mar Olivé
Coordinació de la publicació: Montse Alba

República i Sobirania Popular

El que concerneix tot el món ha de ser aprovat per tothom.

A França, actualment, a causa de la nostra constitució política, estem subjectes a un despotisme que el president és ben a punt de transformar en tirania, restant sord als clams de la gent en les seves diverses manifestacions de resistència,manifestacions que s’han potenciat des de fa tres mesos.

Aquestes tendències despòtiques i tiràniques, elaborades segons el model dels Estats Units, són transmeses i reforçades pel sistema europeu, que funciona pels dictats d’imposar la “globalització”, que no és sinó la submissió voluntària a l’imperialisme de les multinacionals.

El sistema europeu, que fa de pont per a aquesta “globalització”, també es nega a acceptar el No! dels pobles, que s’han manifestat en contra del projecte de Constitució. El resultat, en definitiva, és que aquest sistema està violant la sobirania popular i per tant es manté en un estat d’il·legitimitat i d’il·legalitat des del 2005. (…)