[cridamenu_catala]

Ponència: Republicanisme i emancipació social

Autor: David Casassas
Doctor en Sociologia i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Assessorament lingüístic: Montse Alba i Mar Olivé
Coordinació de la publicació: Montse Alba

Republicanisme i emancipació social

Atorga la tradició republicana criteris per entendre el paper que correspon a les institucions polítiques a l’hora de bastir, en les societats contemporànies, les condicions materials d’una llibertat efectiva? És possible aquesta llibertat republicana en un món, la complexitat del qual fa de la presència dels mercats una realitat ineluctable? Aporten els diversos corrents de la tradició socialista que han contribuït a l’articulació del republicanisme democràtic al món contemporani una perspectiva que habiliti aquest republicanisme per identificar i combatre les noves formes de dependència i dominació que emergeixen o es consoliden sota l’actual forma de capitalisme?

Aquest text aspira a oferir una resposta afirmativa a aquests interrogants. La lluita contra el dominium -la dominació que arrenca dels vincles de dependència que permeten la vida social- i la lluita contra l’imperium -la dominació procedent de la degeneració despòtica de les institucions públiques-, veritables eixos vertebradors de la normativitat i de l’acció política republicanes, no es poden entendre sense la convicció, ben pròpia d’aquesta tradició, que, primer, mercat i Estat, lluny de constituir realitats abstractes, a-històriques i a-sociològiques, són el resultat de dissenys específics que vénen determinats per tot un conjunt de decisions de caràcter netament polític; i, segon, que aquests dissenys i decisions poden adquirir una naturalesa popular