[cridamenu_catala]

Ponència: El rol dels mitjans de comunicació a Catalunya. Els seus biaxos ideològics

Autor: Antoni Franco Estadella
Periodista. Exdirector d’El Periódic

Assessorament lingüístic: Montse Alba i Mar Olivé
Coordinació de la publicació: Montse Alba

El rol dels mitjans de comunicació a Catalunya. Els seus biaxos ideològics

Introducció

Està contribuint eficaçment la premsa catalana als debats col·lectius sobre el present i el futur del país, sobre les causes, responsabilitats i possibles sortides a la crisi econòmica?

Està informant amb independència sobre els creixents problemes en les relacions Catalunya – resta d’Espanya?

Representa harmònicament els interessos, valors i ideologies que té realment la societat catalana?

Està contribuint a la cohesió social i a la integració de l’última onada immigratòria?

En aquests moments, les qüestions fonamentals relatives a les obligacions dels mitjans en les societats democràtiques estan essent ateses pels mitjans de comunicació catalans, (…)