[cridamenu_catala]

Ponència: Velles i noves infelicitats: la salut i la manipulació del cos

Autor: Carme Valls
Metgessa i presidenta de la Fundació Catalunya Segle XXI

Assessorament lingüístic: Montse Alba
Coordinació de la publicació: Montse Alba

Velles i noves infelicitats: la salut i la manipulació del cos

Si és ben difícil definir què pot ser la felicitat, i hi ha moltes controvèrsies al voltant del seu significat, és molt més fàcil definir quines són les arrels de la infelicitat. La percepció de benestar és subtil i pot ser interferida pel dolor, la gana, la pobresa o el treball fet en condicions precàries. Però en aquesta reflexió em voldria centrar en les contradiccions psicosocials que han permès la manipulació del cos dels éssers humans, que han d’adaptar-se a viure seguint models i normes que un ALTRE ha marcat. Com a metgessa he hagut de reflexionar moltes vegades com és possible que el cos, en especial el de les dones, sigui tan fàcilment manipulat, medicalitzat o fins i tot torturat per adaptar-lo a determinats cànons de bellesa que han estat marcats per la mirada d’altres. Per aconseguir la suposada felicitat de ser estimada i valorada, quantes infelicitats ha hagut de patir el cos d’algunes dones? (…)