# Pilar Vallugera

Pilar Vallugera, advocada i política catalana. Va ser regidora de l’Ajuntament de Barcelona per Esquerra Republicana de Catalunya. Llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona. Fou cap de la Unitat de Subscripcions de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya. Actualment, és cap de l’Àrea de Coordinació Editorial del mateix organisme.

Vols rebre novetats?