PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporades en fitxers automatitzats, els quals seran processats exclusivament per a la finalitat descrita, segons el que especifiqui la llegenda adjunta a cada formulari. Les dades que es recolliran a través dels formularis corresponents només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei o informació requerida per l’Usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons la legalitat vigent, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que puguin utilitzar-les per a finalitats diferents per a les quals han estat sol·licitades a l’Usuari. Com a únic responsable del fitxer, UPEC es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar- les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Finalment, l’Usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment de l’establert a la LOPD, o bé per a qualsevol consulta o comentari personal en aquest respecte, mitjançant l’enviament d’una notificació per correu a la direcció que s’indica més amunt o personalment, sense que en cap cas aquest servei suposi cap contraprestació.

Així mateix, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis  de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, UPEC no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Quan UPEC disposi del consentiment exprés del destinatari a rebre comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula “publicitat” apareixerà a l’inici del missatge.