Ponència de David Karvala

En la lluita contra el feixisme, com en tota la política, caldria aprendre de la història, de l’experiència acumulada de lluites anteriors. En medicina es diu “pràctica basada...