Ponència Elena Jiménez-Botías

Llibertat i seguretat no els hem d’entendre necessàriament com a conceptes oposats, ja que segons quin concepte de seguretat fem servir, podem afirmar que com més seguretat, major...