JORNADES XVIII >  LLOC DE REALITZACIÓ

Sota el present hi ha sempre el futur

29, 30 de juny i 1 de juliol 2022
Sala Brigades Internacionals, UGT de Catalunya.
Rambla de Santa Mònica, 10. Barcelona